Co-Chairs

Lingfei Wu

IBM Research AI

Jiliang Tang

Michigan State University

Yinglong Xia

Facebook AI

Jian Pei

Simon Fraser University

Publicity Chair

Dawei Zhou

University of Illinois Urbana-Champaign

Program Committee

 • Balaji Ganesan, IBM Research AI, USA
 • Dawei Zhou, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Dongqi Fu, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Hanning Gao, Tongji University, China
 • Hongyu Gong, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Jian Tang, HEC Montreal & MILA, Canada
 • Jian Kang, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Jiliang Tang, Michigan State University, USA
 • Jun Wu, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Kai Shen, Zhejiang University, China
 • Kai Wang, Facebook, USA
 • Lecheng Zheng, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Lingfei Wu, IBM Research AI, USA
 • Lingwei Chen, Pennsylvania State University, USA
 • Liping Liu, Tufts Univeristy, USA
 • Roshni Iyer, University of California, Los Angeles, USA
 • Shucheng Li, Nanjing University, China
 • Tengfei Ma, IBM Research AI, USA
 • Tian Gao, IBM Research AI, USA
 • Tyler Derr, Vanderbilt University, USA
 • Wenhao Yu, University of Notre Dame, USA
 • Xiao Qin, IBM Research AI, USA
 • Xiaojie Guo, George Mason University, USA
 • Xinyi Zhang, Facebook AI, USA
 • Yikun Ban, University of Illinois Urbana-Champaign, USA
 • Yinglong Xia, Facebook AI, USA
 • Yu Chen, Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • Yunsheng Bai, University of California, Los Angeles, USA
 • Yuyang Gao, George Mason University, USA
 • Zhen Zhang, Washington University in St. Louis, USA
 • Zhicheng Liang, Rensselaer Polytechnic Institute, USA